1. Werkgroep landschapsbeheer

Binnen onze Stichting (MEC) is al enkele jaren een groep vrijwilligers actief die zich inzet bij het onderhoud van ons natuurlandschap. In de winterperiode knot deze groep wilgen, in opdracht van de gemeente Etten-Leur, Staatsbosbeheer, agrariërs of andere grondbezitters. Afhankelijk van de temperatuur beginnen we in het najaar, zodra de sapstroom in de knotwilg tot stilstand is gekomen. En we gaan door tot 15 maart, zodat vogels ongestoord hun nest kunnen bouwen.

Naast het knotten van wilgen wordt onderhoud gepleegd aan houtsingels, wandelroutes, natuurlijke oevers, het openhouden van heidevelden, aanplant van bos, plukfruit, opruimen na stormschade. Het bestrijden en verwijderen van opschot, de reuzenberenklauw, Japanse duizendknoop, jonge berken en bramen.

De Stichting Natuur- en MilieuEducatie levert met haar vrijwilligers tegen vriendelijke tarieven in uw opdracht graag een bijdrage aan het landschap. Mail voor informatie naar: Hans Wierema

2. Werkgroep aanleg wandelroutes

Binnen deze werkgroep zijn vrijwilligers actief met een bouwkundige achtergrond, veelal gepensioneerden en handige klussers. Zij delen de visie van onze stichting dat het leren over en waarderen van de natuur hand in hand gaat met beleven en ervaren. Daarom zet onze stichting zich in om voor gemeenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en andere privé-grondbezitters wandelroutes aan te leggen. Onderdeel daarbij kan zijn het bouwen of aanleggen van: bruggetjes, vlonders, opstapjes, toegangspoorten, hekwerk, bankjes en landschapsmeubilair in het algemeen. Zelfs het bouwen van een vogelkijkscherm of een uitkijktoren behoort tot de mogelijkheden.

Kijk hieronder voor ideeën en mail voor informatie naar: Hans Wierema