Interessant nieuws over het Gildebos

In februari 1994 werd ter gelegenheid van het Landjuweel, dat door het Schutsgilde St. Hubertus Leur was georganiseerd, het Gildebos aangelegd. Dit bos is gelegen tussen Plantijnlaan, Aletta Jacobslaan en het Sander.

Eind 2023, dus bijna dertig jaar later, heeft het MEC Etten-Leur het Gilde benaderd. We hebben het plan om samen met het Gilde en de buurt het Gildebos nieuw leven in te blazen. Met nieuw leven bedoelen we in de eerste plaats het stimuleren van de sociale contacten van de bewoners uit de omgeving. Als je samen bedenkt waar extra groen kan komen, en dat samen aanlegt en onderhoudt, ontstaan vanzelf nieuwe contacten. Mensen die daaraan niet kunnen of willen meedoen, kunnen toch genieten van het bos en elkaar. Of de activiteiten die we willen organiseren.

De bedoeling is dat er een club van mensen ontstaat die hier wekelijks actief zijn. In eerste instantie met behulp van de vrijwilligers van het MEC en van het Gilde. Na verloop van tijd verdwijnen deze vrijwilligers naar de achtergrond, zodat de nieuwe actievelingen de ruimte krijgen. De vrijwilligers van het MEC en Gilde blijven betrokken en zijn op afroep beschikbaar voor extra handjes of anderszins. Het kost u verder niets.

Zo leer je vanzelf nieuwe mensen kennen in je buurt. Het Gildebos biedt je een uitlaatklep, je bent samen met anderen lekker met je handen bezig in de natuur dichtbij huis. Als je slecht ter been bent, kun je straks op een van de bankjes van het Gildebos komen genieten en een gezellig praatje maken. Natuurlijk levert het bos een bijdrage aan de biodiversiteit en aan schonere lucht in de wijk.

Dus wil jij een rol spelen bij het ontwikkelen van dit ‘Goede buren-project’ in het Gildebos? Dan ben je van harte welkom. Stuur een mail naar hanswierema@mecettenleur.nl en we maken een afspraak.

Een reactie

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *