Beheer
Direct betrokken bij het beheer en coördinatie moet iemand zijn met een pedagogische opleiding die aansluit bij het geboden product en de doelgroepen. Deze persoon is op den duur fulltime in dienst en eindverantwoordelijk voor alle educatieve activiteiten. Hij/zij kan het beheer en de coördinatie van activiteiten delen en/of delegeren aan een tweede personeelslid.

Een opleiding die prima op ons product aansluit is die van de Stoas Hogeschool met de opleiding Educatie en kennismanagement groene sector (studierichting Groen Zorg en Onderwijs) in Den Bosch.
Er dient in de exploitatie op den duur rekening gehouden te worden met 1,5 fte. Daarnaast zullen vrijwilligers en cliënten een bijdrage leveren in de diverse activiteiten op het complex.

Locatie
De locatie van het complex moet een gezonde afweging zijn van afstand tot de doelgroepen en de mogelijkheden van de omgeving. Het moet voor de basisschoolleerlingen in Etten-Leur mogelijk zijn om op de fiets te komen. Van de andere kant is een agrarische omgeving met natuurgebied en oppervlaktewater in de directe omgeving zeer wenselijk.

Ligging aan een wandel- en fietsroute zorgt ervoor dat het complex geen doel op zich hoeft te zijn maar ook als ’tussenstop’ kan fungeren. Een plaats om even ‘aan te leggen’ voor een kop koffie, het bekijken van de dan ingerichte expositie, of om een streekgebonden product of honing mee te nemen uit het winkeltje.

De agrarische omgeving helpt niet alleen mee aan ‘de beleving’ op de boerderij maar heeft ook mogelijkheden om buren te bezoeken en de gasten te leren hoe dat het er nu echt aan toe gaat op een agrarisch bedrijf. Er wordt om die reden aansluiting gezocht met bijvoorbeeld een melkveebedrijf en een tuinder.

Een nabijgelegen natuurgebied en oppervlaktewater geeft weer zoveel andere mogelijkheden om de natuur te ontdekken, te beleven en te waarderen. Spoorzoeken met een echte boswachter, het leven in de sloot onderzoeken op blote voeten en met opgestroopte broekspijpen, het zijn zo maar wat voorbeelden die veel volwassenen nog zullen aanspreken ‘van vroeger’. Maar die ook zeer belangrijk zijn voor de bewustwording van onze leefomgeving bij de hedendaagse computerjeugd.