Op vele manieren wordt het onderwijs betrokken bij het MEC. Het basisonderwijs kan op verschillende manieren gebruikmaken van de mogelijkheden. Excursies naar het MEC waar elk seizoen weer wat anders te beleven valt. Maar ook handen uit de mouwen bij het onderhoud van de door school geadopteerde volkstuin of de dieren op de kinderboerderij. Of een bezoek aan een echt melkveebedrijf of een paprikateler in de directe omgeving. Tegelijkertijd kan op school gebruikgemaakt worden van de door het MEC samengestelde leskisten.

Het middelbaar onderwijs in onze gemeente maakt op eenzelfde manier, maar met meer diepgang, gebruik van het MEC. Met de microscoop eencellig leven uit de sloot bestuderen, met techniek op school nestkastjes maken die weer in het winkeltje verkocht worden, aan de hand van fysieke voorbeelden fotosynthese uitleggen, het zijn zo maar wat voorbeelden waarbij de studieboeken op de tweede plaats komen en de leerstof echt gaat leven.

Het voortgezet onderwijs zou met een speciaal op de groene sector gericht cursusaanbod gebruik kunnen maken van de faciliteiten bij het MEC. Te denken valt dan als werkplek (praktijk/stage) maar ook als locatie waar klassikaal les gegeven kan worden. In Breda en Oudenbosch is het Prinsentuin-college gevestigd op VMBO-nivo. In Breda is er ook nog een MBO-opleiding van het Prinsentuin-college (ROC). Samenwerking met hen ligt voor de hand.