1. Werkgroep landschapsbeheer Binnen onze Stichting is al enkele jaren een groep vrijwilligers actief die zich inzet bij het onderhoud van ons natuurlandschap. In de winterperiode knot deze