Voor veel mensen is de beleving van de ruimte, de dieren en planten en de rust die uitgaat van de boerderij en haar omgeving zo belangrijk, dat dit van therapeutische invloed kan zijn.

Er bestaan verschillende vormen van zorg, van zorg voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrische achtergrond tot zorg voor kinderen, jongeren, (dementerende) ouderen en (ex)verslaafden. De deelnemers uit deze groepen vragen relatief veel aandacht.

We dienen rekening te houden met kleine groepen deelnemers per persoon begeleiding. Samenwerking met een zorginstelling heeft dan de voorkeur. Aansluiting op BrabantConnect maakt een uitstapje voor minder mobiele ouderen en chronische zieken eenvoudig. Zij worden op digitaal verzoek van huis opgehaald en begeleid naar het MEC, waar uitgegaan wordt van de mogelijkheden van de bezoekers en niet van hun onmogelijkheden.