De financiële doelstelling is dat de combinatie zichzelf kan bedruipen. Door overdag educatiemogelijkheden te bieden aan het onderwijs, de Groene BSO te faciliteren en een zinvolle dagbesteding te leveren aan hen die extra zorg nodig hebben, door s’avonds het MEC open te stellen als clubhuis voor het gerelateerde verenigingsleven zoals de bijenhouders-vereniging, IVN, VNV, enz. en door in het weekend groepen te ontvangen voor excursies en mensen die de kinderboerderij en de exposities willen bezoeken in het MEC, wordt er maximaal gebruikgemaakt van de totale accommodatiemogelijkheden.

Een eenmalige investering van een aantal partners is wel noodzakelijk. Als rechtspersoon kan de combinatie in een stichtingsvorm gegoten worden, waarbij een aantal partners lid zullen zijn van de stichting. Het stichtingsbestuur stippelt het beleid uit en doet hiervoor voorstellen richting de leden.

Grondkosten
De noodzakelijke grond zou om niet beschikbaar gesteld moeten worden, met een recht van opstal, door de gemeente. Dit is haar investering die het ‘algemeen nut’ en educatie op het gebied van natuur en milieu ten goede komt.

Gebouwen
De gebouwen voor het MEC, dieren, etc. zouden met subsidies en donaties van gemeente, provincie, liefdadigheidsinstellingen, etc. gerealiseerd moeten worden.

Voorbereidingskosten
Hieronder vallen de kosten die gemaakt worden in de oriëntatiefase, de aanloopfase, het oprichten van de Stichting, etc. Deze kosten zullen door een aantal partners gedragen moeten worden. Te denken valt dan aan een aantal betrokken marktpartijen en de gemeente.
Maar ook door giften, of door zelf de handen uit de mouwen te steken door bijvoorbeeld als Stichting tegen betaling onderhoud uit te voeren aan knotwilgen.

Exploitatiekosten
Zoals al aangegeven moet de Stichting in staat zijn om de exploitatiekosten te betalen met de opbrengsten uit de exploitatie. De opbrengsten zullen voornamelijk bestaan uit gelden die gegenereerd worden door educatie aan scholen, verhuur van volkstuinen, de groene BSO, dagopvang, verkoop van gerelateerde producten in het winkeltje en kleine horecaopbrengsten.
Op termijn wordt gedacht aan een MilieuMiniCamping.