De Stichting Natuur- en MilieuEducatie Etten-Leur is opgericht op 6 oktober 2010. Ons doel is kennis over te dragen, zodat bewustwording ontstaat om actief bij te willen dragen aan verbetering van het milieu en klimaat. Dat doen we op professionele (schoolse) wijze, maar ook spelenderwijs. We hebben ervoor gekozen dat te doen aan de hand van de voedselkringloop waar de mens deel van uitmaakt.

Om de boodschap uit te kunnen dragen, zichtbaar te maken, om les te geven, om te spelen, om elkaar rond dit thema te ontmoeten, is een plek nodig, een centrum.
Een Milieu- en Educatief centrum (MEC), gecombineerd met een kinderboerderij, een ‘Groene BSO’, een plaats voor een zinvolle dagbesteding, ruimte voor de bijenvereniging en gelegenheid voor een volkstuindersvereniging biedt hiervoor veel mogelijkheden en oplossingen.

Doel van het centrum:

  • Het overdragen van kennis, zodat een grotere bewustwording ontstaat om actief te willen werken aan een duurzame leefomgeving, waardoor mede een positieve bijdrage geleverd wordt aan het milieu en het klimaat.
  • Op een ‘klantvriendelijke’ manier wijzen op het milieubewust en energiezuinig omgaan met de leefomgeving.
  • Komen tot een aantrekkelijk aanbod en een efficiënt gebruik van middelen en ruimte, door een slimme combinatie van gebruikers en aanbieders.
  • Door de opzet van dit ‘product’ zorgen dat marktpartijen graag willen deelnemen en een bijdrage leveren. Zij worden partner.