Het is onze wens om te voorzien in een Milieu- en Educatief Centrum. Een plaats waar je informatie kunt krijgen en waar les gegeven kan worden over ons milieu, onze omgeving en de natuur.
Een belangrijke factor in onze omgeving is de agrarische sector. Via de ‘voedselkringloop’ komt deze sector aan bod, om te leren over zaken als waar melk vandaan komt en wat ervoor nodig is om gezonde groenten te kweken. Dat draagt bij aan de bewustwording van jongeren en volwassenen voor het milieu en de omgeving in het algemeen.

Door een combinatie te maken met een kinderboerderij, een bijenvereniging en een volkstuincomplex heb je veel educatieve mogelijkheden direct bij de hand. Maar ook de locatie van het MEC kan een wezenlijke rol spelen bij de educatie. We komen daar later op terug.

Door de gebouwen te voorzien van ‘alternatieve energievormen’ zoals zonne-energie en windenergie, door gebruik te maken van een warmtepomp, door het regenwater op te vangen en te gebruiken voor de dieren, de volkstuinen en om het toilet door te spoelen, geef je niet alleen als centrum zelf het goede voorbeeld, maar kun je ook het bezoek overtuigen van de reeds bestaande mogelijkheden. Displays maken inzichtelijk wat de besparingen zijn en hoe de nog bestaande CO2-uitstoot door alternatieven worden genivelleerd.