Help mee om het Laarzenpad in Kelsdonk geopend te krijgen!

Samenwerking
Een prachtige samenwerking is in de zomer van 2015 tot stand gekomen, toen Staatsbosbeheer (SBB) uit veiligheidsoverwegingen besloot het Laarzenpad af te sluiten. In dit unieke natte gebied is wandelen alleen mogelijk als er gebruik wordt gemaakt van bruggetjes over de vele sloten en watergangen die het gebied rijk is.

150914 vogelscherm 1

De samenwerkingspartners zijn: SBB, de gemeente Etten-Leur, een delegatie van de agrariërs die in het gebied werkzaam zijn, en deze natuurverenigingen: de Vogelwerkgroep West-Brabant, IVN Etten-Leur e.o. en onze Stichting Natuur- en MilieuEducatie Etten-Leur. Samen hebben we gezocht naar mogelijkheden om dit gebied weer bereikbaar te maken voor natuurliefhebbers en wandelaars. Er is gezocht naar een alternatieve route, naar financiële middelen en vrijwilligers die de handen uit de mouwen willen steken.

MEC neemt de leiding
Onze stichting heeft aangeboden de kar te trekken en met haar vrijwilligers nieuwe bruggetjes te maken én een nieuw vogelkijkscherm, zoals dat voorheen aan de oever van een grote waterpartij in het gebied stond. Tevens is besloten dat we de bruggetjes van gerecycled plastic gaan maken. We hebben ons laten informeren door It Fryske Gea (Brabants Landschap, maar dan in Friesland) die dit product al jaren gebruikt voor steigers en bruggetjes. Het is zéér duurzaam, gaat lang mee en is onderhoudsarm. Daar staat tegenover dat het geen goedkoop product is in de aanschaf. Echter, als je het afzet tegen de lange levensduur en het feit dat het weinig onderhoud vraagt, dan is het een verstandige investering: financieel, duurzaam én milieutechnisch.

150914 bndestem 2

Begroting
We hebben geïnventariseerd wat er allemaal bij komt kijken als we de oude route en het vogelkijkscherm gaan herstellen. Er is begroot welke financiële middelen nodig zijn voor de aanschaf, het aanleggen én het onderhoud in de eerste vijf jaren en alles door vrijwilligers uitgevoerd. De begroting komt dan uit op een bedrag van zo’n € 25.500,-. Een flink bedrag, maar de eerste stappen om het gerealiseerd te krijgen, zijn al gezet.

  • De gemeente Etten-Leur heeft € 5.000,- toegezegd voor de realisatie en het onderhoud, op voorwaarde dat andere partijen ook hun reeds toegezegde bijdrage leveren.
  • Staatsbosbeheer heeft voor minimaal de komende vijf jaar toegezegd het maaien te financieren met € 1.000,-/jaar. Dus € 5.000,-
  • IVN Etten-Leur e.o. heeft € 500,- toegezegd voor het realiseren van het vogelkijkscherm, en bij het realiseren daarvan willen ze ook de helpende handjes leveren.
  • Het MEC heeft toegezegd de bruggetjes in eigendom aan te willen leggen, de aankoop te regelen, de vergunning aan te vragen bij het waterschap, en het onderhoud (schoonhouden) aan de bruggetjes en het openhouden van de route door het struikgewas op zich te nemen. Verder zullen wij tevens als hoofdaannemer opereren bij de aanleg van het vogelkijkscherm en ons inzetten om de overige financiële middelen te verzamelen.

Om dat laatste voor elkaar te krijgen is meegedaan aan een ‘wedstrijd’ van LandStad Baronie, waar maximaal € 5.000,- te winnen viel voor projecten die bijdragen aan natuur, landschap en cultuurhistorie. Je zou denken dat ons project daarvoor uitstekend geschikt is. De jury was echter een andere mening toegedaan. Een gemiste kans.

Rabobank Coöperatiefonds
Tevens hebben we een beroep gedaan op onze huisbankier de Rabobank. Zij steunt verenigingen en stichtingen met haar Coöperatiefonds, waaruit initiatieven op het gebied van duurzaamheid en die het economische, sociale en culturele leven verbeteren. De projecten moeten de gemeenschap ten goede komen. Daar past ons initiatief ook prima in, denken wij. En men was het met ons eens! Rabobank West-Brabant Noord heeft op 16 december 2015 laten weten dit initiatief te willen steunen met een donatie van € 7.500,-.

150914 bndestem 6

Steun ons
Nu het eindresultaat nog niet bereikt is en we erg graag in het voorjaar van 2016 aan de slag willen, doen we een beroep op het publiek, bedrijven en instellingen die het belangrijk of gewoon leuk vinden als het gebied Kelsdonk weer opengesteld wordt door het aanleggen van bruggetjes. Wij vragen hen, ons te steunen met een donatie van € 5,- of een veelvoud daarvan, op ons rekeningnummer NL42RABO0157566196 t.n.v. Stichting Natuur- en MilieuEducatie onder vermelding van ‘Laarzenpad’.

Tegenprestatie
Als tegenprestatie leggen we niet alleen deze route opnieuw aan, maar bieden wij de donateurs ook aan om onder begeleiding van een natuurgids het gebied te bezoeken en rondgeleid te worden. Laat daarvoor uw mailadres achter, tegelijkertijd met uw donatie via uw bankoverschrijving.
Met uw steun gaat het Laarzenpad door Kelsdonk weer open!

6 reacties

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *