‘EEN GEWELDIG BEDRAG VOOR HET UNIEKE LAARZENPAD’

160628 hans

ETTEN-LEUR – SANDRA BROOSUS, Internetbode

Struinen door de struiken, banjeren over bruggetjes, genieten van de ganzen, weidse uitkijkjes over weilanden. U beleeft het tijdens een wandeltochtje over het vernieuwde Laarzenpad in het unieke natuurgebied Kelsdonk. Stichting Natuur- en MilieuEducatie Etten-Leur maakte het mogelijk.

Als je weet hoe belangrijk het milieu en het klimaat zijn, wil je er ook iets aan doen om dat te verbeteren. Daarom zet stichting MEC Etten-Leur zich sinds 2010 in voor kennisoverdracht op die gebieden. ‘Ons belangrijkste doel is om een locatie te creëren waarin allerlei initiatieven samenkomen. Denk maar aan de Bijenvereniging, de Volkstuinvereniging en een Kinderboerderij. Zodat er in Etten-Leur echt een plek is om rondom deze thema’s te leren, te spelen, elkaar te ontmoeten en te versterken’, vertelt Hans Wierema, penningmeester en mede-oprichter van stichting MEC.

Nieuw leven voor het Laarzenpad
Maar dat is niet het enige wat stichting MEC doet.

‘We hebben zo’n 40 vrijwilligers die regelmatig betrokken zijn bij verschillende projecten. Het knotten van wilgen langs de Laaksevaart bijvoorbeeld, het opzetten van een plukfruitroute en natuurlijk het Laarzenpad. Deze bestond al, maar omdat de bruggetjes aan het rotten waren besloot Staatsbosbeheer de route af te sluiten. Enorm jammer, want de Kelsdonk is een uniek historisch gebied, waar sinds de Middeleeuwen geen verkaveling meer heeft plaatsgevonden. De sloten liggen dicht naast elkaar, het weiland is drassig, er landen veel ganzen, je ziet allerlei vogels en reewild. Echt heerlijk om uit te waaien in het Brabants Kleigebied. Daarom hebben we samen met andere instanties gekeken of er mogelijkheden waren om het Laarzenpad te heropenen. Als MEC boden we aan om de kar te trekken.’

Grootse bijdrage uit het Coöperatiefonds
Nieuwe bruggen aanleggen én het onderhoud voor de komende jaren regelen. Daar was een flink bedrag voor nodig.

‘We gingen in gesprek met allerlei instanties. De gemeente Etten-Leur, NLDoet en Staatsbosbeheer kwamen met mooie subsidies, we sprokkelden geld bij elkaar via crowdfunding en dienden een aanvraag in bij het Coöperatiefonds van Rabobank West-Brabant Noord. Dat leverde de grootste bijdrage op: ruim € 7.000. Een geweldig bedrag, waar we enorm blij mee zijn. Het bewijst dat de Rabobank midden in de samenleving staat, zoals we haar kennen.’

Staan de laarzen al klaar?
De tien benodigde bruggen zijn binnen, vanaf eind juni liggen ze klaar.

‘Dan zijn er twee routes door de Kelsdonk: een breed pad van Staatsbosbeheer en onze route die daar met zijtakken omheen slingert. De bruggetjes zijn van gerecycled plastic en daardoor duurzaam: ze blijven minstens 40 jaar goed. Ze leiden je door frikken en over sloten, je kijkt over rietkragen en weilanden en je staat midden in de natuur.’

Dus voor wie de laarzen al klaar heeft staan: het startpunt van de route ligt aan het einde van de doodlopende weg Windgat-Achtergat. Parkeer uw auto of fiets vlak voor de oude vuilnisbelt aan de Haansberg en u kunt 4 kilometer lang genieten!


adriaan van bergenOok de Stichting Adriaan van Bergen heeft € 500,- bijgedragen aan het Laarzenpad.

Ook daarvoor zeer veel dank!


2 reacties

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *