Gerard’s voedselbos

Het toekomstig voedselbos wordt vernoemd naar Gerardus Adrianus (Gerard) Feskens. Een ondernemer in Etten-Leur die leefde van 18-02-1938 tot 18-04-2020. Behalve aannemer was hij ook de initiatiefnemer voor de voormalige vuilstort Bollendonk.

Toentertijd was het storten van afval de gewoonste zaak van de wereld. Voormalige vuilstorten hebben een eeuwigdurende nazorg nodig en worden door de overheid gemonitord. Deze zorg is overgegaan op de erfgenamen die nieuwe functies hebben toegevoegd aan deze voormalige stort.

Zo is de rand rondom de stortlocatie aangeplant en uitgegroeid tot een mooi stukje (± 5 ha.) natuur. Dit wordt extra gestimuleerd met nieuwe aanplant, het aanleggen van takkenrillen, marterhopen en het plaatsen van vogel- en vleermuiskasten. Bovenop de voormalige stort zijn 21.300 zonnepanelen gelegd om een bijdrage te leveren aan duurzame energie, genoeg voor 4.800 huishoudens.

Waar komt Gerard’s Voedselbos?
De erfgenamen van Gerard willen in zijn herinnering een extra impuls aan de natuur geven in de directe omgeving van de voormalige vuilstort. Daarvoor is een agrarisch maisperceel gelegen tegen het talud van de voormalige stort ingericht als verblijf- en foerageerplaats voor dieren en voor marterachtigen in het bijzonder. En op een nabijgelegen kavel aan het begin van het Laarzenpad wordt Gerard ’s voedselbos aangelegd.

Perceel O 151 aan het Windgat maakt dus deel uit van het totale plangebied ‘Zonneweide Bollendonk’. Het is gelegen tegenover het begin van het Laarzenpad Kelsdonk en in de directe omgeving van de voormalige vuilstortlocatie Bollendonk.

Houd onze website in de gaten voor updates!

Voeg een reactie toe

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *